Metsästys

Metsästys

 

Yleistä

Jouhtenisen metsästysseuralla on vuokrattuja metsästysalueita, jotka sijaitsevat Kuopion Karttulassa, Punnonmäen, Hautolahden, Jouhtenisen ja Virmaanpään kylien alueilla. Hirvenmetsästys on seuramme tärkein ja suurimman saaliin antava pyyntimuoto.

Pienriista

Pienriistan pyynti keskittyy tasaisesti eri saaliseläimiin, joista tärkeimmät ovat jänikset ja rusakot, metsäkanalinnut ja vesilinnut sekä pienpedot. Pienpetoihin kuuluvat ketut, näädät, supit, minkit ja mäyrät sekä villikissat. Saaliiksi ilmoitetaan vuosittain saaduksi myös muutama varis sekä kyyhkynen että lehtokurppa. Majavia metsästettiin joitakin vuosia sitten siten, että ylitiheä vahinkoja aiheuttava majavakanta saatiin alentumaan järkevälle tasolle. Nykyään on seuramme alueella elinvoimainen majavakanta, joka kestää vuosittaisen metsästyksen, mutta sen pyynti-into on ohittanut huippunsa metsästyselämyksenä.

Rauhoitusalueet

Metsästyksestä seuramme alueella päätetään kesäkokouksen yhteydessä. Aiemmin oli seuramme alueella rauhoitusalueita, mutta niistä on luovuttu nykyään, koska hirvenmetsästystä lukuun ottamatta on seuramme sisällä runsaasti rauhoitusalueita, joita maanomistajat eivät halua vuokrata kaikenlaiseen metsästykseen. Rauhoitusalueet ovat menettäneet merkityksensä.

Riistakiintiöt

 Riistakiintiöistä päätetään erikseen ajankohdan tarpeiden mukaan.

Saalisilmoitukset toimintapistekortissa

Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa vuosittain toimintapistekortissaan saalismääränsä tai ettei saalista ole saatu lainkaan. Tämä ilmoitus on tärkeää, koska vain oman ilmoituksen kautta saamme tiedon saalismääristä. Ilmoitus saaliista menee myös eteenpäin riistanhoitoyhdistykseen ja riistanhoitopiiriin. Näiden ilmoitusten avulla ja satunnaisen otannan avulla laaditaan valtakunnallinen arvio vuosittaisista saalismääristä. Toimintapistekortti –lomake löytyy myös seuran kotisivuilta Word-asiakirjana doc-muodossa. Klikkaa tästä » toimintapistekortti. Kortti on palautettava täytettynä sihteerille kunkin toimintakauden (kalenterivuosi) eli vuoden loppuun mennessä.

Perheenjäsenen metsästysoikeus

Jäsenten oikeuksiin kuuluu metsästyksessä lunastaa perheenjäsenelle vuosittain metsästysoikeus seuramme alueelle maksamalla ns. perhejäsenmaksun, joka on puolet vuotuisesta jäsenmaksusta. Perhejäsenmaksun maksanut perheenjäsen saa isäntäjäsenen kiintiön puitteissa metsästää niin kuin muutkin jäsenet eli hänellä on oikeus olla yksin metsällä alueellamme. 

Vierasluvat

Jouhtenisen metsästysseura myy vieraslupia muille kuin jäsenilleen ehdolla, että joku metsästysseuran jäsen toimii isäntänä metsällä. Vierasluvan maksaneella ei ole oikeutta ampua kiintiöityjä saaliseläimiä kuin isäntäjäsenen kiintiöön ja luvalla.  Vieraslupamenettely on viime vuosina keskittynyt puhtaasti jänisten ja rusakoiden metsästykseen. Vierasluvilla ammutaan vuosittain saaliiksi alle 20 jänistä ja rusakkoa. 
Vieraslupia myyvät:
Hautolahdessa Pauli Mertanen ja Punnonmäellä Markku Miettinen. Majavan vieraslupia myy vain Markku Miettinen. 

Seuran saalistilasto 1962-

Kaikilta seuran toimintavuosilta saalismääriä ei toistaiseksi ole ollut käytettävissä. Eri vuosina on ollut erilaisia tilastointeja, mm. vesilintujen osalta kaikkina vuosina ei ole lajeja eritelty eli kohta muut vesilinnut voi sisältää esim. lajeja sinisorsa, telkkä, tavi, haapana jne. Saalisilmoitukset eivät välttämättä kohdistu kalenterivuoteen. Jos saalisilmoituksessa on tietoja jakautunut kahden vuoden puolelle, on vuosiluvuksi tässä merkitty se vuosi, jolle saaliit ajallisesti pääasiassa kohdistuvat (esim.1.3.69-28.2.70=1969). Hirvi on ollut rauhoitettu 1.5.1969-15.10.1970 Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan riistanhoitopiirien alueella (A 250/69). Rauhoitus on merkitty taulukkoon = Ra.

 

MS Word -tiedostojms_tp_kortti.doc (46 kB)
MS Excel -tiedostoSaalishistoria+1962-2021.xlsx (14 kB)
Seuran saalistaulukko vuodelta 1962-2021

Uutisia

Ei uutisia